Envanter Modülü

Ekipman Takip ve Yönetim Modülü

Ekipman takip ve yönetim modülü firmanın sahip olduğu temizlik makineleri gibi kıymetli ekipman ve envanterin tüm bilgilerinin kayıt ve gerçek zamanlı takip edilmesini sağlayan modüldür. 

Envanter veya ekipmanlarınıza ait bakım ve garanti bilgilerini sisteme tanımlayarak, arıza tespiti gibi konularda sağlıklı takip ve raporlama yapmanızı sağlar. Söz konusu envanter ve ekipmanlar için bildirim açılabilir, rutin bakım veya arıza tespit konusundaki bildirimlere kolayca erişebilirsiniz. Envanter modülü ile personele zimmetleme ve iade almayı denetim altına alabilir, şirketinizin sahip olduğu ekipmanlardan maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

Envanter Kayıtları

 • Marka Model
 • Kullanıldığı Proje
 • Zimmet edilen Personel
 • Envantere ilişkin görsel

Bakım ve arıza süreç yönetimi

 • Garanti süresi
 • Bakım zamanlarının takibi

Rapor sayfaları

 • Ekipman listeleri
 • Arıza raporları
 • Proje bazlı raporlamalar

Tanımlamalar

 • Ekipman marka
 • Ekipman kategori
 • Bakım firmaları

Operasyon Maliyet Yönetimi

Anlık varlık kullanım bilgisine sahip olarak işletmeler projeleri için gerekli teçhizat veya ekipmanları farklı bölge veya operasyonlarda işlevsiz durumda olanların arasından kullanabilirler. Proje maliyetlerini yukarıya çeken ekipman kiralaması veya satın almaları minimize edilir, işletme kaynakları en doğru şekilde kullanılmış olur.

Verimlilik Artışı

Mahrek IoT platformun sağlamış olduğu raporlar sayesinde varlık kullanım verileri düzenli olarak analiz edilebilir. Yöneticilerin, kaynak planlamasını gerçek kullanım verileri üzerinden yapabilmesi mümkün olur.

Varlık Yönetimi

Kurum varlıkları arasında yer alan makinelerin ve ekipmanların sayımı kolaylaşır. Aynı zamanda personel üzerine zimmetli ekipman takibi kişi verisi ile Mahrek IoT platform üzerinden yapılabilir.