Talep Şikayet Modülü

Talep Şikayet Yönetimi

Müşteri Şikayet Yönetimi Modülü hizmet alan kurumun, hizmet veren kurumu denetleyebilmesini ve tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili uyarı oluşturabilmesini sağlamaktadır. VEGA’nın diğer modüllerinden olan İK Modülü ve Operasyon Modülü ile entegre çalışarak, talep ve şikayetlerin oluşturulmasından çözümüne kadar yönetip, takip ederek kuruluşların talep ya da şikayeti hızlıca işleme koyarak aksiyon almasına yardımcı olur. Şikayet kaydedildikten sonra bir iş akışı tetiklenir ve yönetime, ilgili işin sorumlu çalışana ataması için bildirim gönderilir. Talep-şikayet modülü operasyon yönetiminde hizmet veren şirketlerin, müşterileri ile devamlı etkileşim içinde olmasını ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlar.