Elektronik İzleme Sistemi

Denetimli serbestlik kapsamında hüküm giymiş kişilerin toplum içinde hayatlarını devam ettirirken elektronik olarak izlenmesi:

Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntem ihtiyacı vardır.

Elektronik izleme hükümlüler için hapsedilme psikolojisinden uzak kalma, aile/toplum içinde yaşama, infazı yerine getirirken çalışabilme ve hayatını idame ettirme fırsatı sunmaktadır. Hükümlüler bir otorite tarafından kontrol ve gözlem altında tutulurken bir yandan özgürce normal yaşama düzeni içinde bulunma şansı yakalamaktadır. Elektronik izleme altındaki kişiler kontrol altında olduklarını bildikleri için yeniden suç işlemeye eğilim oldukça azalmaktadır.  

Elektronik izleme kişilerin hapishanede tutulması nedeni ile oluşan maliyetlerin de azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Elektronik izleme ayrıca rehabilitasyon sürecindeki kişilerin ve zihinsel rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için de kullanılmakta ve toplum sağlığının pozitif yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.

Mahrek Teknoloji'nin Çözümü

Mahrek ekibi sorumlu idare yetkilileri ile çalışmalar yapmış, ihtiyaç analizleri gerçekleştirmiş, yazılım platformu ve donanımdan oluşan bileşenleri içeren bir sistem çözümü sunmuştur.

Evde Takip

Haklarında terk etmeme hükmü verilen kişi/kişilerin infaz süresi boyunca ikamet ettiği lokasyonun izlendiği senaryodur. Bu senaryo rehabilitasyon sürecinde bulunan ya da zihinsel engelli kişilerin takibi için de kullanılmaktadır. Kullanılan cihazlar, ev ünitesi ve kelepçedir.

İzlenen kişinin el ya da ayak bileğine takılan elektronik kelepçe, izlemenin yapılacağı lokasyona kurulumu yapılan ev ünitesi ile BLE teknolojisi üzerinden haberleşir. Ev ünitesi, elektronik kelepçeden gelen verileri işleyerek kişinin ayrılmamakla yükümlü oluğu lokasyonda olup olmadığı durumunu kontrol eder. Herhangi bir terk veya ihlal durumunda izleme merkezindeki kullanıcılara anlık olarak oluşan alarmlar iletilir.

Anlık Takip

Anlık takip: Mahkeme kararı ile belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı izlemenin yapıldığı senaryodur. Kullanılan cihazlar elektronik kelepçe, mobil ünitedir.

Kişinin el ya da ayak bileğine takılan elektronik kelepçe, mobil ünite ile BLE teknolojisi üzerinden haberleşir. Mobil ünite, elektronik kelepçeden gelen verileri işleyerek kişinin tanımlanan bölgede olup olmadığı bilgisini GSM şebekesi üzerinden merkezi sunucuya iletir. Herhangi bir ihlal durumunda izleme merkezindeki kullanıcılara anlık olarak oluşan alarmlar iletilir.

Mağdur Koruma

Mağdur koruma: Kişilerden birinin diğerine belirli mesafeden daha fazla yaklaşamama kararlarının işletildiği senaryodur. Kullanılan cihazlar, mobil ünite (Saldırgan), elektronik kelepçe (Saldırgan), mobil ünite (Mağdur)

Saldırgan olarak tanımlanan kişi elektronik kelepçe ile anlık olarak izlenir. Mağdur olarak tanımlanan kişide ise mobil ünite (GPS ünitesi) bulunur ve bu mobil ünite vasıtasıyla mağdur da anlık olarak izlenebilmektedir. Karar verici makamın uygulatmak istediği tedbir mesafesi yazılım platformu üzerinden tanımlanarak mağdur etrafında dinamik bir tampon alan oluşturulur. Saldırganın bu alana yaklaşma ve girme durumlarında anlık olarak alarm üretilerek izleme merkezindeki kullanıcılara iletilir. Mağdura verilen mobil ünite üzerinden, mağdurun kendini tehlike altında hissetmesi durumunda kolluk birimlerine yardım çağrısı gönderen bir panik alarm butonu bulunur.

Alkol Tüketim Takibi

Alkol tüketimi takibi: Hakkında alkol kullanmama kararı verilen kişilerin belirlenen periyotlarda promil ölçümlerinin ve kimlik doğrulamalarının yapıldığı senaryodur. Kullanılan cihaz; alkol izleme ünitesidir.

    Karar verici makamın belirlediği saat aralıkları için yazılım üzerinden kural tanımlanır. Bu saat aralıklarında promil ölçüm isteği rastgele zamanlarda cihaza yazılım platformu tarafından otomatik olarak gönderilir. Cihaza gelen uyarı sonrasında kişi promil ölçümü için üfleme yapar ve bu sırada dahili kamera tarafından test fotoğrafı çekilerek kayıt altına alınır. Sistemde tanımlı referans fotoğraf ile test fotoğrafı karşılaştırması yapılır. Belirlenen promil eşik değerinin üzerinde bir promil seviyesi ölçülmesi durumunda izleme merkezi kullanıcılarına alarm gönderilir.

    Proje Sonucu

    Sistemin kurulumu yapılmış, operasyon yetkilileri ve birim personellerinin eğitimleri tamamlanmış, yazılım platformu ve donanım teslim edilmiştir. İlgili senaryo başlıklarında izlemeler başlatılmıştır. İzlemeler boyunca tekrar suç işleme vakalarının azaldığı, izleme süresince kendi yaşam alanlarında bulunmaları ve sosyal hayatlarından yoksun kalmamaları, kişilerin üzerinde olumlu etkiler bıraktığı gözlemlenmiştir.

    Projelerimiz

    Teknoloji Projelerimiz