Kaynak Yönetimi Projesi

Uluslararası bir havalimanında temizlik hizmeti veren bir firmanın üç vardiyada görev yapan personelinin görev takibinin yapılması ve temizlik memnuniyet verilerinin derlenmesi

7/24 hizmet veren uluslararası havalimanında temizlik hizmetinin belli SLA düzeylerinde verilmesi gerekmektedir. 1500 civarında personel ile üç vardiyada sunulan hizmetin SLA kriterlerine uygun olarak verildiğinden emin olmak için hizmeti dijital olarak denetleme, havalimanını kullanan yolculardan gelecek geri bildirimleri değerlendirme ve tüm sisteme ait raporlamaların yapılabilmesi ihtiyacı vardır.

Mahrek Teknoloji'nin Çözümü

Mahrek ekibi havalimanında saha çalışmaları yapmış, hizmet veren firmanın operasyon ekibi ile bir araya gelerek bir planlama hazırlamış, yazılım ve donanımdan oluşan bir sistem çözümü sunmuştur.

Sistem Nasıl Çalışır?

Sistem kapsamında temizlik yapılan tüm tuvaletlere üzerinde dijital anket ekranları olan donanım montajı yapılmıştır

  • Cihazlar çalışanlara ait RFID kartlarının okutulması suretiyle çalışana ait görev saatini kaydetmekte ve GSM networkü üzerinden merkezi sunucuya göndermektedir.
  • Cihaz ekranında SLA kapsamında yapılması gereken bir sonraki temizlik saati gösterilmektedir.
  • Cihaz üzerinde bulunan anketler yolcular tarafından kullanılabilmekte ve anket verileri merkezi sunucuya gönderilmektedir. Anketler hangi başlık altında memnuniyetsizlik oluştuğuna dair bilgiyi de kaydedebilmektedir.

Proje Yazılımı

  • Hizmet veren firmanın İK yazılımı ile entegre çalışmaktadır.
  • Sistem hizmet verilen alanları ve bu alanlar altında alt alanları tanımlamaya, bu alanların her birine cihaz ataması yapmaya izin vermektedir.
  • Giriş çıkış kontrol cihazları ile entegre olan sistem çalışanların puantajlarının hesaplanmasını sağlamaktadır.
  • Vardiya ataması yapılabilmektedir.
  • Alan bazlı, kişi bazlı, tuvalet bazlı görev takip raporları oluşturulabilmektedir.
  • Hizmet verilen kurum tarafından hizmete ait uygunsuzluk durumları için talep/şikâyet oluşturulabilmekte, ilgili fotoğraflar talebe eklenebilmektedir.
  • Anket verileri raporlanabilmekte ve memnuniyetsizlik oluşan alan ve memnuniyetsizlik konuları takip edilebilmektedir.

Proje Sonucu

Sistemin kurulumu yapılmış, operasyon yetkilileri ve temizlik personelinin eğitimleri tamamlanmıştır. Dijital olarak görev takibi yapılmaya ve hizmet verilen kuruma raporlar iletilmeye başlanmıştır. Sistemin kullanıma başlamasından sonra raporlanabilir ve dijital olarak takip edilebilir bir hizmet verildiğinden müşteri memnuniyeti artmıştır.

Projelerimiz

Teknoloji Projelerimiz